Thursday, May 21, 2009

Kota Kinabalu Skyline by Nazri


Sunset in Kota Kinabalu, Sabah.
by Nazri.

No comments: