Sunday, June 28, 2009

"Orang Kita" of Cameron Highlands by Ian Ahmad


Minggu lepas saya telah dihantar ke Cameron Highland, Pahang untuk mendokumentasikan penempatan "Orang Kita" yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai pusat tarikan pelancong oleh Kemnterian Pelancongan Malaysia. Sepanjang tiga hari di sana, kami telah mendekati dan memahami cara hidup dan aktiviti harian mereka, gambar-gambar yang dirakam ialah di sekitar penempatan mereka di Sunagi Ruil, Sungai Terisu dan Jalan 33, Pahang-Perak.

No comments: